นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

    อัพสเเควร์ เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเป็นเรื่องสำคัญ และได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ดังนั้น เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่อที่จะได้เรียนรู้และเข้าใจหลักปฏิบัติที่เรายึดถือในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ เมื่อคุณส่งข้อมูลส่วนตัวมาให้เรา เราจะถือว่าคุณมีความยินยอมหรือได้อนุญาตที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเหล่านั้นแก่เรา

    เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะนำมาแสดงไว้ในหน้านี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาตรวจสอบนโยบายสิทธิส่วนบุคคลอยู่เป็นประจำเพื่อรับทราบถึงส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง

 

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

    อัพสเเควร์ จะใช้ข้อมูลส่วนที่ได้รับจากคุณ เพื่อช่วยในการบริหารจัดการให้ได้ข้อมูลที่คุณต้องการอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบคำถามหรือข้อสงสัย เพื่อดำเนินการตามคำร้องขอที่คุณส่งมาให้เรา หรือดำเนินการตามภาระผูกพันภายใต้สัญญาข้อตกลงระหว่างเรากับคุณ เช่น ขั้นตอนในการสั่งซื้อ การจัดส่งอีเมลยืนยันการสั่งสินค้า การใช้ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า และการจัดส่งโปรโมชันส่งเสริมการขายที่เหมาะสมให้กับคุณ เพื่อให้บริการของเรามีคุณภาพสูงสุด เราอาจต้องการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดทางตรง

    อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถที่จะควบคุมดูแลหรือรับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลส่วนตัวโดยบุคคลภายนอกหรือองค์กรภายนอก ซึ่งไม่รวมถึงเฉพาะแต่เพียง Facebook หรือ Google ซึ่งได้รับข้อมูลจากคุณผ่านทางเว็บไซต์นี้ เราจึงขอแนะนำให้คุณระมัดระวังเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในลักษณะนี้ การปรับปรุงบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องอยู่เสมอ เราพยายามที่จะจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณให้ถูกต้องที่สุดเท่าที่จะทำได้ หากคุณต้องการที่จะทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือลบข้อมูลที่คุณส่งมาให้เรา โปรดติดต่อเราตามคำชี้แจงที่ให้ไว้ด้านล่าง

 

การจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว

    อัพสเเควร์ บริการคุณอย่างเต็มที่เพื่อให้ประสบการณ์การซื้อสินค้า และ/หรือ บริการ บนเว็บไซต์ที่ดี จึงมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลของคุณ เช่น ชื่อ นามสกุล อีเมล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ วัน เดือน ปีเกิด จังหวัด รหัสไปรษณีย์เเละหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณได้กรอกข้อมูลส่งมาให้ทางเราเพื่อใช้บริการเว็บไซต์เรา เรามีความจำเป็นจะต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวที่คุณยินยอมบนเว็บไซต์เพื่อการบริการที่เหมาะสมกับคุณในทุกครั้งที่เข้าใช้เว็บไซต์ อัพสเเควร์ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เรามีรหัสเครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Secure Sockets Layer (SSL) เพื่อทำให้ลูกค้ามั่นใจว่าการดำเนินการแก้ไขปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวและการชำระเงินนั้นเป็นไปอย่างปลอดภัย เเละ/หรือข้อมูลสำคัญต่าง ๆ เช่น ข้อมูลของบัตรเครดิต ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (ชื่อ, ที่อยู่ และอื่น ๆ) จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ บุคคลอื่นไม่สามารถเข้าถึงได้โดยไม่ได้รับอนุญาตระหว่างการดำเนินการในเว็บไซต์

 

การจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว

    อัพสเเควร์ บริการคุณอย่างเต็มที่เพื่อให้ประสบการณ์การซื้อสินค้า และ/หรือ บริการ บนเว็บไซต์ที่ดี จึงมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลของคุณ เช่น ชื่อ นามสกุล อีเมล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ วัน เดือน ปีเกิด จังหวัด รหัสไปรษณีย์เเละหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณได้กรอกข้อมูลส่งมาให้ทางเราเพื่อใช้บริการเว็บไซต์เรา เรามีความจำเป็นจะต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวที่คุณยินยอมบนเว็บไซต์เพื่อการบริการที่เหมาะสมกับคุณในทุกครั้งที่เข้าใช้เว็บไซต์ อัพสเเควร์ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เรามีรหัสเครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Secure Sockets Layer (SSL) เพื่อทำให้ลูกค้ามั่นใจว่าการดำเนินการแก้ไขปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวและการชำระเงินนั้นเป็นไปอย่างปลอดภัย เเละ/หรือข้อมูลสำคัญต่าง ๆ เช่น ข้อมูลของบัตรเครดิต ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (ชื่อ, ที่อยู่ และอื่น ๆ) จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับจนกว่าคุณจะเเจ้งยกเลิกการใช้บริการกับเรา อัพสเเควร์ไม่มีนโยบายในการเผยแพร่ข้อมูลของลูกค้าไปยังบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตระหว่างการดำเนินการในเว็บไซต์

 

วิธีการติดต่อกับเรา

   หากคุณต้องการที่จะติดต่อ อัพสเเควร์ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว โปรดติดต่อเราผ่านทางอีเมล : support@upsquare.in.th